3. Informace Cibulka

Zasedání konané dne 29. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2015
Předkladatel: Mirka Havlová, zastupitelka, předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Informace Cibulka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Informaci předsedkyně KKP o souhlasu majitele usedlosti Cibulka JUDr. Vaníčka s navrhovaným Ing. arch. Vinařem k provedení stavebně technického posouzení stavu usedlosti.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy