2. Schválení zápisu z 14. zasedání Komise pro kulturu a památky

Zasedání konané dne 29. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2015
Předkladatel: Mirka Havlová, zastupitelka, předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Schválení zápisu z 14. zasedání Komise pro kulturu a památky

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. zápis z 14. zasedání Komise pro kulturu a památky

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy