5. Různé

Zasedání konané dne 7. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2015
Předkladatel: Zastupitelka Mirka Havlová, předsedkyně komise pro kulturu a památky

Různé

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. oznámení P. Spisara členům KKP o přehledu významných výročí na území MČ Praha 5 v roce 2016

Doporučuje:

  1. uspořádat v galerii Portheimka dvouměsíční výstavu u příležitosti výročí 260 let od narození W. A. Mozarta

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy