4. Informace o pamětních deskách na území MČ Praha 5

30/07/2015
Zasedání konané dne 7. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2015
Předkladatel: Zastupitelka Mirka Havlová, předsedkyně komise pro kulturu a památky

Informace o pamětních deskách na území MČ Praha 5

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. informaci P. Spisara v podobě seznamu pamětních desek na fasádách domů, které jsou majetkem MČ Praha 5

Pověřuje:

  1. JUDr. M. Bednáře ke zjištění majitele domu na křižovatce ulic Zapova a Mošnova, na kterém je umístěna poškozená pamětní deska Miladě Horákové

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě