3. Informace Cibulka

Zasedání konané dne 7. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2015
Předkladatel: Zastupitelka Mirka Havlová, předsedkyně komise pro kulturu a památky

Informace Cibulka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedkyně komise M. Havlové o souhlasu vlastníka usedlosti Cibulka JUDr. Vaníčka s provedením stavebního posouzení objektu Ing. arch. Vinařem. 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy