2. Schválení programu 14. zasedání Komise pro kulturu a památky dne 7.7.2015 – výjezdní zasedání v prostorách letohrádku Bertramka

Zasedání konané dne 7. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2015
Předkladatel: Zastupitelka Mirka Havlová, předsedkyně komise pro kulturu a památky

Schválení programu 14. zasedání Komise pro kulturu a památky dne 7.7.2015 – výjezdní zasedání v prostorách letohrádku Bertramka

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. program 14. zasedání Komise pro kulturu a památky dne 7.7.2015  – výjezdní zasedání v prostorách letohrádku Bertramka

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy