7. Různé : EHD, akce MČ Praha 5 – kulturní oblast na nejbližší dny

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/7/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Různé : EHD, akce MČ Praha 5 – kulturní oblast na nejbližší dny

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. – Přípravy na Dny evropského dědictví (EHD) 2015 ve dnech 12.-13.9.2015 včetně návrhu programu a registrace na stránkách Sdružení histrorických sídel Čech, Moravy a Slezska.

    – Konání koncertu v kostele sv. Václava ve čtvrtek 25.6.2015 od 19:30 hodin

    – Položení pietního věnce k pomníku Milady Horákové k 60. výročí její politické vraždy v sobotu v 9:00 hodin

    – Položení věnce k soše Jana Husa k 600. výročí jeho upálení proběhne dne 6.7. v poledních hodinách – bude upřesněno mailem

     

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy