6. Pomníčky – válečné hroby a pamětní desky na území MČ Praha 5

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Pomníčky – válečné hroby a pamětní desky na území MČ Praha 5

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Informaci o stav a situaci kolem údržby a oprav pomníků padlým na území MČ Praha 5, kterou vede na odboru školství a kultury pan M. Jouda.

Ukládá:

  1. Zjistit na odboru školství a kultury poslední stav inventury pomníků (válečných hrobů) a pamětních desek na území MČ Praha 5 před plánovaným odchodem pana Joudy do důchodu event. předání této agendy určené osobě.
    Termín plnění: 30. 7. 2015
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy