5. Program regenerace MPR a MZP

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Program regenerace MPR a MZP

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. další postup v přípravě programu regenerace – stadium rozpracovanosti

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy