4. Informace Buďánka

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Informace Buďánka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Informace o vývoji situace kolem dělnické kolonie Buďánka z pracovní skupiny “Buďánka”:

    – Potřebu medializace všech dosavadních návrhů na revitalizaci osady

    – Eventuální pronájem bývalé “Mlékárny” Občanskému sdružení kolem manželů Palečkových. Stavební povolení na rekonstrukci objektu je již vydáno.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy