3. Informace Cibulka

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Informace Cibulka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Informace o dalším postupu v řešení situace kolem usedlosti Cibulka.

    Větší a lepší medializaci problému například formou filmového dokumentu

    30.6. vypší termín pro majitele usedlosti k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s nestranným vykonavatelem stavěbně-technické analýzy Ing. arch. Vinařem, navrženým MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy