2. Schválení zápisu z 12. zasedání komise pro kulturu a památky v roce 2015

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, zastupitelka, předsedkyně komise pro kulturu a památky

Schválení zápisu z 12. zasedání komise pro kulturu a památky v roce 2015

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. zápis z 12. zasedání v roce 2015 Komise pro kulturu a památky městské části Praha 5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy