1. Portheimka

Zasedání konané dne 24. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Portheimka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. – Pronájem kavárny v budově Portheimky od 1.9.2015

    – Přípravu dokumentace včetně podkladů pro stavební povolení

    – Schválenou opravu střechy, která proběhne v letních měsících letošního roku

    – Jednotlivé etapy případné rekonstrukce

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy