6. Program regenerace MPR a MPZ na území MČ Praha 5, pracovní skupina

Zasedání konané dne 29. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Program regenerace MPR a MPZ na území MČ Praha 5, pracovní skupina

Komise pro kulturu a památky

Doporučuje:

  1. uskutečnění 1. zasedání pracovní skupiny pro zpracování Programu regenerace MPR a MPZ na území MČ Praha 5 do konce května 2015 (priorita – Program regenerace MPZ Smíchov)

Ukládá:

  1. ověření navrženého složení pracovní skupiny pro zpracování Programu regenerace
    Termín plnění: 15. 5. 2015
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.