5. Informace – bývalá usedlost Cibulka

Zasedání konané dne 29. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Informace – bývalá usedlost Cibulka

Komisi pro kulturu a památky předkládám informace o dění kolem bývalé usedlosti Cibulka.
Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. informace o dění kolem bývalé usedlosti Cibulka a o konání interní diskuze na téma základní osy revitalizace tohoto objektu a záchrany Čínského pavilonku 

Doporučuje:

  1. nejprve vypracování nezávislého památkářského posudku objektu bývalé usedlosti

  2. uzavření dohody s majitelem objektu bývalé usedlosti Cibulka o poskytnutí součinnosti při vypracování nezávislého památkářského posudku

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.