3. Informace – revitalizace památkové zóny Buďánka

Zasedání konané dne 29. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Informace – revitalizace památkové zóny Buďánka

Komisi pro kulturu a památky předkládám prezentaci spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí v podání p. Martina Dvořáka.
Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. obrazovou prezentaci a ucelené informace p. Martina Dvořáka ze spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí o dosavadním průběhu činnosti a o plánované revitalizaci území – projekt revitalizace (zdokumentováno celkem 6 původních staveb z celkového počtu 15), představení  prostorového modelu území památkové zóny 

Podporuje:

  1. snahu spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí o vtažení veřejnosti do projektu revitalizace a po statickém zajištění a uklizení 2 objektů otevření lokality Buďánka pro veřejnost

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.