2. Schválení zápisu z 8. zasedání komise pro kulturu a památky v r. 2015

Zasedání konané dne 29. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 8. zasedání komise pro kulturu a památky v r. 2015

Komisi pro kulturu a památky předkládám ke schválení zápis z 8. zasedání v r. 2015.
Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. zápis z 8. zasedání KKP v r. 2015 konaného dne 15. 4. 2015 ve Švandově divadle na Smíchově dle předloženého návrhu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.