1. Schválení programu 9. zasedání komise pro kulturu a památky v r. 2015

Zasedání konané dne 29. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Schválení programu 9. zasedání komise pro kulturu a památky v r. 2015

Komisi pro kulturu a památky předkládám návrh programu 9. zasedání v r. 2015.
Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání KKP v r. 2015 dle upraveného návrhu (5. bod programu – Informace – Buďánka je přesunut jako bod 3.)

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.