7. Různé (Statutu KKP, žádost p. Nezvala)

Zasedání konané dne 4. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Různé (Statutu KKP, žádost p. Nezvala)

Komise pro kulturu a památky

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Statut komise pro kulturu a památky dle návrhu

Konstatuje:

  1. k žádosti p. Nezvala, že jmenovaný dům meodpovídá požadavkům grantového programu – není nemovitou kulturní památkou uvedenou v ústředním seznamu památek

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.