7. Různé (Statutu KKP, žádost p. Nezvala)

19/02/2015
Zasedání konané dne 4. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Různé (Statutu KKP, žádost p. Nezvala)

Komise pro kulturu a památky

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Statut komise pro kulturu a památky dle návrhu

Konstatuje:

  1. k žádosti p. Nezvala, že jmenovaný dům meodpovídá požadavkům grantového programu – není nemovitou kulturní památkou uvedenou v ústředním seznamu památek

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě