4. Vyhlášení grantového řízení v oblasti kultury a obnovy památek

19/02/2015
Zasedání konané dne 4. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Vyhlášení grantového řízení v oblasti kultury a obnovy památek

Komisi pro kulturu a památky předkládám návrh na vyhlášení grantového řízení v oblasti kultury a obnovy nemovitých kulturních památek pro r. 2015.
Komise pro kulturu a památky

Doporučuje:

  1. předložení návrhu na vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů v oblasti kultury a obnovy nemovitých kulturních památek pro r. 2015 do jednání RMČ P5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě