3. Informace o Restaurátorské komoře

Zasedání konané dne 4. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2015
Předkladatel: Riedelbauchová Lubica

Informace o Restaurátorské komoře

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

 1. informaci o vzniku Restaurátorské komory a její vřazení do zákona kvůli zlepšení kvality udržování kulturních památek (vzor Slovensko)

Ukládá:

 1. provedení místního šetření ohledně stavu pamětních desek dle rozpisu
  Termín plnění: 31. 3. 2015

Navrhuje:

 1. místní šetření ohledně stavu pamětních desek do 31. 3. 2015 takto:

  Malá Strana, Jinonice – Martin Damašek
  Hlubočepy, Košíře – Mirka Havlová
  Motol, Radlice – Pavel Karous
  Smíchov – Marie Ulrichová-Hakenová, Marie Sternová, Jana Gabrielová, Michal Bednář

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.