1. Program regenerace

Zasedání konané dne 4. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2015
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně Komise pro kulturu a památky RMČ Praha 5

Program regenerace

Komise pro kulturu a památky

Odkládá:

  1. na příští zasedání KKP