7. Různé

Zasedání konané dne 14. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/7/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Různé

Komise pro sport a volný čas

Bere na vědomí:

  1. 1. rekonstrukci hřiště při ZŠ Chaplinovo náměstí

    2. rekonstrukci hřiště na Dětském ostrově

    3. informace o dotačních programech

    4. informace o projektu Sportovec roku

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy