5. Informační setkání představitelů MČ Praha 5 se zástupci sportovních klubů

Zasedání konané dne 14. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Informační setkání představitelů MČ Praha 5 se zástupci sportovních klubů

Komise pro sport a volný čas

Bere na vědomí:

  1. informační setkání představitelů MČ Praha 5 se zástupci sportovních klubů, které bude realizováno 11.1.2016 od 17,00 hod. v zasedací místnosti RMČ

Usnesení bylo schváleno6/0/0 hlasy