3. Schválení programu 10. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 14. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Schválení programu 10. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. program 10. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy