2. Schválení zápisu z 9. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 14. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 9. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. zápis z 9. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy