9. Spolupořadatelství – Mezinárodní tenisový turnaj žen ITF s dotací 10 000 USD

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Spolupořadatelství – Mezinárodní tenisový turnaj žen ITF s dotací 10 000 USD

Komise pro sport a volný čas

Doporučuje RMČ:

  1. schválit spolupořadatelství akce Mezinárodní tenisový turnaj žen ITF s dotací 10 000 USD, která se bude konat ve dnech 6.9. – 13.9.2015 v tenisovém klubu VŠ Praha

  2. schválit finanční podporu na realizaci akce ve výši 20.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy