7. Spolupořadatelství – Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors

11/06/2015
Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Spolupořadatelství – Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors

Komise pro sport a volný čas

Doporučuje RMČ:

  1. schválit spolupořadatelství akce Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors, která se bude konat 12. – 13. 6. 2015 na stadionu RC Tatra Smíchov

  2. schválit finanční podporu na realizaci akce ve výši 20.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy, proti 1 hlas
pí Aschenbrennerová ohlásila střet zájmů

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě