7. Spolupořadatelství – Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Spolupořadatelství – Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors

Komise pro sport a volný čas

Doporučuje RMČ:

  1. schválit spolupořadatelství akce Mezinárodní ragbyové utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassadors, která se bude konat 12. – 13. 6. 2015 na stadionu RC Tatra Smíchov

  2. schválit finanční podporu na realizaci akce ve výši 20.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy, proti 1 hlas
pí Aschenbrennerová ohlásila střet zájmů