6. Spolupořadatelství – Soutěž v jachtingu a vodní záchrany

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Spolupořadatelství – Soutěž v jachtingu a vodní záchrany

Komise pro sport a volný čas

Doporučuje RMČ:

  1. schválit spolupořadatelství akce Soutěž v jachtingu a vodní záchrany, která se bude konat dne 3. 10. 2015 v areálu Císařská louka

  2. schválit finanční podporu na realizaci akce ve výši 30.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy