4. Prezentace sportovních klubů v Pětce pro vás

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Prezentace sportovních klubů v Pětce pro vás

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. pořadí, ve kterém budou jednotlivé sportovní kluby prezentovány v radničním periodiku Pětka pro vás

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy