3. Schválení programu 4. zasedání Komise pro sport a volný čas

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání Komise pro sport a volný čas

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání Komise pro sport a volný čas

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy