2. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise pro sport a volný čas

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 3. zasedání Komise pro sport a volný čas

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání Komise pro sport a volný čas

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy