12. Různé

11/06/2015
Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/12/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Různé

Komise pro sport a volný čas

Bere na vědomí:

  1. Tyto informace:

    – pí Aschenbrennerová upozornila na nejednoznačnost ve vyplňování formuláře spolupořadatelství – konkrétně části čestného prohlášení o podpoře de minimis

    – Mgr. Doležal upozornil na malou návštěvnost hřiště minigolfu na Barrandově, která může být způsobena nedostatečným označením hřiště

    –  Jan Kavalírek informoval o průběhu akce Ratolestfest

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě