10. Spolupořadatelství – Prague color climbing festival

11/06/2015
Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/10/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Spolupořadatelství – Prague color climbing festival

Komise pro sport a volný čas

Doporučuje RMČ:

  1. schválit spolupořadatelství akce Prague color climbing festival, která se bude konat ve dnech 11. – 12.9.2015 v Lezeckém centru Smíchoff

  2. schválit finanční podporu na realizaci akce ve výši 40.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě