1. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 3. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, předseda Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Pavel Richter, Mgr. Zdeněk Doležal

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy