9. Informace o setkání starosty se sportovními kluby

Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing. Richtera Pavla

Informace o setkání starosty se sportovními kluby

Komise pro sport a volný čas

Bere na vědomí:

  1. informace o setkání starosty se sportovními kluby, které proběhne 14.1.2015

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy