8. Medializace sportu v informačním měsíčníku Pětka pro vás

Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing. Richtera Pavla

Medializace sportu v informačním měsíčníku Pětka pro vás

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. medializaci sportu v informačním měsíčníku Pětka pro vás. Bude projednáno na mediální komisi.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy