7. Koncepce rozvoje sportu a volného času pro Prahu 5 na roky 2016 – 2018

Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing. Richtera Pavla

Koncepce rozvoje sportu a volného času pro Prahu 5 na roky 2016 – 2018

Komise pro sport a volný čas

Projednal:

  1. koncepci rozvoje sportu a volného času pro Prahu 5 na roky 2016 – 2018.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy