5. Projednání materiálu o podobě grantových programů na podporu sportu a jeho doporučení Radě MČ Prahy 5

Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing. Richtera Pavla

Projednání materiálu o podobě grantových programů na podporu sportu a jeho doporučení Radě MČ Prahy 5

Komise pro sport a volný čas

Projednal:

  1. a představil materiál o podobě grantových programů na podporu sportu a jeho doporučení Radě MČ Prahy 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy