1. Schválení programu jednání

Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2015
Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing. Richtera Pavla

Schválení programu jednání

Komise pro sport a volný čas

Schvaluje:

  1. program 1. jednání Komise pro sport a volný čas

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy