4. Různé

Zasedání konané dne 7. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Různé

Předsedkyně Komise sportu Mgr. Radka Havlinová poděkovala všem členům komise za jejich činnost a aktivitu.
Komise sportu
Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy