3. Zhodnocení činnosti Komise sportu

Zasedání konané dne 7. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Zhodnocení činnosti Komise sportu

Komise sportu

Projednal:

  1. činnost Komise sportu od roku 2012 – 2014. Probrala jednotlivé sportovní akce, včetně souvisejících bezpečnostních akcí, dále proběhlé zahraniční sportovní činnosti podporované MČ Praha 5, nakonec se zabývala výjezdními zasedáními.

  2. V konečné části se Komise sportu zaobírala návrhy na rozdělení finančních prostředků z nevyčerpatelných grantů VK Smíchov. Mgr. Lenka Němcová Komisi seznámila s aktuálními informacemi o této nevyužité částce.   

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy