1. Program 11. zasedání Komise sportu

Zasedání konané dne 7. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Program 11. zasedání Komise sportu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání Komise sportu

Usnesení bylo schváleno 3/0/0 hlasy