3. Návrhy na rozdělení finančních prostředků z nevyčerpaných grantů – VK Smíchov

21/10/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na rozdělení finančních prostředků z nevyčerpaných grantů – VK Smíchov

Komise sportu

Projednal:

 1. na základě informací z odboru OŠKS, projednala návrhy na rozdělení finančních prostředků z nevyčerpatelných grantů VK Smíchov

 2. akce, na kterých by se tyto finanční prostředky daly využít.

  – Pohár starosty (účast ZŠ, uskutečnil by se na Císařské louce, obdoba partyzánského samopalu)

  – Charitativní akce na Cibulce (sportovní turnaj v tenis.utkáních)

  – Golfový turnaj – minigolf na Barrandově (víkendová akce pro rodiny s dětmi)

 3. Komise doporučila na každou akci přispět 50.000,-kč z uvolněných prostředků z grantového řízení

   

Ukládá:

 1. ve spolupráci s odborem OŠKS připravit další postuo k využití finančních prostředků
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě