8. Různé

Zasedání konané dne 19. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Různé

Komise sportu

Schvaluje: