1. Zápis z 3. zasedání Komise sportu

Zasedání konané dne 19. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Zápis z 3. zasedání Komise sportu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. Zápis z 3. zasedání Komise sportu.