7. Různé

Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Různé

Komise sportu
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy