2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu

Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Zápis z 1. zasedání Komise sportu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. Zápis z 1. zasedání Komise sportu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy