1. Program 2. zasedání Komise sportu

Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Program 2. zasedání Komise sportu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. Program 2. zasedání Komise sportu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy