5. Různé

Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. sdělení Mgr. Romana Jaroše týkající se projektů Plavecko-běžeckého poháru, Běhu metropole a Mistrovství světa Bigman.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy